OOTAME TEID PROOVIMA TARTU PARIMAID PROOVIRUUME

TARTU MUUSIKAMAJA MTÜ

Uus 56,  50606 Tartu
e-post: info@muusikamaja.ee
Telefon: 555 86 363
Registrikood: 80377977

Tartu Muusikamaja MTÜ
Eetika põhimõtted, majandusaasta aruanded, kooseis ja põhikiri

 

§ 84. Maaeluministri määrus nr 26 (22.12.1015) “Maaelu arengu toetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, toetatud objektide tähistamise ning Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) osalusele viitamise täpsem kord perioodil 2014–2020” § 3 lg 5) peab toetuse saaja veebileht olema tähistatud ja toetuse abil ellu viidud tegevusest avalikkust teavitatud. Lõikes 5 nimetatud veebilehel teabe avaldamise nõue tuleneb komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 808/2014 III lisa 1. osa punktist 2.2.a, mis kohaldub, kui toetuse saajal on toetatava objekti või tegevusega seotud veebileht olemas. Tartu Muusikamaja helitehnika toetus. Lisandunud on 2021.a seisuga valgustehnika ost.

 

Ostukorv

Search