OOTAME TEID PROOVIMA TARTU PARIMAID PROOVIRUUME

TARTU MUUSIKAMAJA MTÜ

Uus 56,  50606 Tartu
e-post: info@muusikamaja.ee
Telefon: 555 86 363
Registrikood: 80377977

Tartu Muusikamaja MTÜ
Eetika põhimõtted, majandusaasta aruanded, kooseis ja põhikiri

 

§ 84. Maaeluministri määrus nr 26 (22.12.1015) “Maaelu arengu toetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, toetatud objektide tähistamise ning Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) osalusele viitamise täpsem kord perioodil 2014–2020” § 3 lg 5) peab toetuse saaja veebileht olema tähistatud ja toetuse abil ellu viidud tegevusest avalikkust teavitatud. Lõikes 5 nimetatud veebilehel teabe avaldamise nõue tuleneb komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 808/2014 III lisa 1. osa punktist 2.2.a, mis kohaldub, kui toetuse saajal on toetatava objekti või tegevusega seotud veebileht olemas. Tartu Muusikamaja helitehnika toetus.

 

Ostukorv

Search